آقای سید حمیدرضا ناجی

كارشناس تغذيه و رژيم درمانی

خدمات :

- كاهش وزن - افزایش وزن - تغذیه ورزشی - مكمل های ورزشكاران

سوالات پاسخ داده شده :

4

شماره نظام پزشکی :

ت6113

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

http://hamidrezanaji.com
آقای سید حمیدرضا ناجی