دکتر مهسا شمشادی

متخصص پوست

خدمات :

مشاوره

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

148564

ساعات پاسخگویی :

همه روزه عصر ها

محل کار :

نامشخص
دکتر مهسا شمشادی