آقای سید محسن میرطاهری

مشاور تغذیه و رژیم درمان

خدمات :

مشاوره تخصصی تغذیه و تغذیه ورزشی

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

ت4321

ساعات پاسخگویی :

همه روز تا ساعت 16

محل کار :

بوشهر، شرکت نفت فلات قاره ایران
آقای سید محسن میرطاهری