دکتر سمیه منصوری

جراح زنان

خدمات :

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

121800

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
دکتر سمیه منصوری