دکتر مهتاب ربانی اناری

متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر وگردن

خدمات :

- جراحی های گوش - زیبایی گوش - اندوسكوپی بینی و سینوس - مشكلات گوش و حلق و بینی اطفال - جراحی تیرویید و غدد بزاقی و توده های گردن سوابق علمی و حرفه ای: - استاديار علوم پزشكي تهران - فعاليت بعنوان هيات علمي از ١٣٩٠ تاكنون

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

115734

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

تهران، انتهای بلوار کشاورز،ضلع جنوبی بيمارستان امام خميني ره، بيمارستان مركز طبي كودكان
دکتر مهتاب ربانی اناری