خانم بهارک آقاپور

کارشناس ارشد تغذیه

خدمات :

مشاوره در حوزه تغذیه و تناسب اندام

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

ت3055

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

-
خانم بهارک آقاپور