دکتر بتول علائی

دندان پزشک عمومی

خدمات :

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

28173

ساعات پاسخگویی :

همه روزه صبح ها به جز دوشنبه و پنج شنبه ها

محل کار :

اصفهان، ابتدای خیابان بزرگمهر، جنب بیمه ایران
دکتر بتول علائی