دکتر محمد آزادگان

رزیدنت اطفال

خدمات :

مشاوره و پاسخ گویی به سوالات مربوط به نوزادان و اطفال سوابق حرفه ای: مشاور و مدیر سامانه سماس وزارت بهداشت

سوالات پاسخ داده شده :

3

شماره نظام پزشکی :

146081

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
دکتر محمد آزادگان