دکتر سپیده قدری

متخصص اطفال

خدمات :

مشاوره در زمینه بیماری های کودکان و نوزادان

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

138772

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
دکتر سپیده قدری