دکتر نکیسا شهابی

جراح-دندانپزشک

خدمات :

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

162230

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

کرج، فردیس، فلکه سوم، خیابان سی و سوم غربی، مجتمع پزشکی مهرگان
دکتر نکیسا شهابی