دکتر عباس مرادی

پزشک عمومی

خدمات :

پوست و مو فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سوالات پاسخ داده شده :

0

شماره نظام پزشکی :

111963

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

کرج، فردیس، فلکه سوم، خیابان سی و سوم غربی، مجتمع پزشکی مهرگان
دکتر عباس مرادی