دکتر ماکان شالچی زاده

پزشک عمومی

خدمات :

سابقه کار در مراکز جنوب کشور و اورژانس بیمارستان گلستان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

147842

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
دکتر ماکان شالچی زاده