خانم محبوبه صابری مهر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

خدمات :

- مشاوره کودک - مشاوره خانواده - مشاوره تحصیلی فارغ التحصیل دانشگاه فردوس سابقه تدریس و مشاوره روان شناسی

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

-

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
خانم محبوبه صابری مهر