دکتر فاطمه هاشم خانی

دکتر داروساز

خدمات :

مشاوره دارویی فارغ التحصیل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوالات پاسخ داده شده :

0

شماره نظام پزشکی :

21257

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
دکتر فاطمه هاشم خانی