خانم عاطفه پناهی

کارشناس مامایی، کارشناس ارشد تغذیه

خدمات :

مشاوره در زمینه بارداری و زایمان مشاوره در حوزه تغذیه، رژیم درمانی

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

31094-م

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
خانم عاطفه پناهی