دکتر هستی پورنغز

داروساز

خدمات :

مشاوره در خصوص مصرف داروها ، عوارض دارويي ، تداخلات دارويي ، مصرف مكملها ، گياهان دارويي

سوالات پاسخ داده شده :

0

شماره نظام پزشکی :

21050

ساعات پاسخگویی :

محل کار :

نامشخص
دکتر هستی پورنغز