خانم مینا فرخی

کارشناس ارشد مامایی

خدمات :

مشاوره در حیطه های: آمادگی پیش از بارداری، روش ها و برنامه تغذیه جهت تعیین جنسیت، سلامت بارداری و جنین، مراقبت های پس از زایمان، تنظیم خانواده، سلامت جنسی و مشکلات جنسی، مشاوره قبل از ازدواج و گواهی سلامت (بکارت)، بیماری های زنان سابقه ۳ سال مشاوره اینترنتی ؛ سابقه ۳ سال تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛ عضو هیئت اجرایی کنگره بین المللی زنان و مامایی ۱۳۹۱؛ سابقه دو سال فعالیت در حیطه امور زنان HIV مثبت

سوالات پاسخ داده شده :

0

شماره نظام پزشکی :

م-۳۵۰۳۲

ساعات پاسخگویی :

محل کار :

نامشخص
خانم مینا فرخی