هشدار! مرحله به مرحله تا ملاقات عزرائیل در بازی با مرگ، ضرورت آگاهی کودکان و نوجوانان؛ والدین و مسئولین

هشدار! مرحله به مرحله تا ملاقات عزرائیل در بازی با مرگ، ضرورت آگاهی کودکان و نوجوانان؛ والدین و مسئولین

مراحل بازی نهنگ سفید؛ هر روز یک مرحله

1. با یک تیغه روی دستت F57 بنویس و عکسش را به ادمین بفرست!

2. ساعت 4:20 صبح بیدار شو و به فیلم های روانپریشانه و خیلی ترسناک که ادمین بازی برات تعیین می‌کند، نگاه بکن!

3. بازوی خودت را به موازات سیاهرگ، 3 بار، نه چندان عمیق، ببر و عکسش را به ادمین بفرست!

4. روی یک کاغذ عکس نهنگ کشیده و به ادمین بفرست!

5. اگر آماده ای و شجاعت یک نهنگ شدن را داری روی پای خودت با تیغه Yes بنویس. اگر نداری؛ بعنوان تنبیه چندین جای خودت را ببر!

6. مرحله ی سری! ( کشف رمز یا حل معما )

7. روی دستت با تیغه f40 بنویس و به ادمین بفرست.

8. در قسمت استاتوس اپ VKontakte خودت بنویس من یک نهنگ هستم

9. باید بر ترس خودت غلبه کنی!

10. ساعت 4:20 صبح بیدار شو و برو به بام خانه! ( هر چه مرتفع تر بهتر )

11. روی دستت با یک تیغه، یک نهنگ بکش! ( انجام این کار نشانه ی وفاداری تو به چالش نهنگ آبیست )

12. تمام روز را به تماشای فیلم های روانپریشانه و بسیار ترسناک بگذران!

13 به موسیقی هایی که ادمین میفرستد، گوش کن!

14. لب خودت را ببر!

15. یک سوزن را چندین بار در دستت فرو ببر!

16. به خودت آسیب بزن. خودت را مریض بکن!

17. به مرتفع ترین بام اطراف برو و چن دقیقه ای را در لبه ی بام آنجا بگذران!

18. به کنار پلی برو دقایقی را در لبه ی آن بگذران!

19. سعی کن از روی یک جرثقیل، بپری!

20. ادمین، وفاداری تو را چک خواهد کرد

21. با یک نهنگ دیگر ( داوطلب چالش یا ادمین ( حامی ) دیگر ) از طریق Skype مکالمه بکن!

22. به پشت بام رفته و پاهایت را از بام آویزان بکن!

23. مرحله ی دیگری را با رمز سپری کن!

24. مرحله ی سری! ( حل معما یا کشف رمز )

25. با یک نهنگ ملاقات بکن!

26. ادمین تاریخ مرگ تو را خواهد گفت و تو باید بپذیری!

27. ساعت 4:20 صبح بیدار شو و به نزدیک ترین راه آهن برو!

28. تمام طول روز را با کسی حرف نزن!

29. عهد بکن که تو یک نهنگ هستی!!

30 تا 49. هر روز ساعت 4:20 صبح بیدار شو و ویدئو ها و فیلم های ترسناک ببین و به موسیقی که ادمین تعیین کرده گوش بده و هر روز یک بریدگی در بدنت ایجاد کن و با یک نهنگ حرف بزن!

50. با پریدن از یک جای بلند، زندگی ات را تمام کن!


نویسنده :
شهاب الدین ابهری

تاریخ انتشار :

19 شهریور، 1396