اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

ترو خدا جواب بدید

25 آبان، 1397

ابم کمه چیکار کنم

25 آبان، 1397

۱۵مهر پریود شدم

21 آبان، 1397