اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

با سلام راجع به لکه پوست (آفتاب سوختگی) می خواستم سوال کنم

آفتاب سوختگی

گلناز :

خب سوال کن

 پاسخ دادن