اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام صبح اجیای گلم بخیر

مــــژده و شوشو شایدم یه روز نینی?? :

سلام صبحتون بخیر و شادی مهدیس خانومی

مهدیس :

قربونت

مهدیس :

خوبی اجی

ملیسا?نفس مامانشه? :

سالام.

ملیسا?نفس مامانشه? :

وا خب جواب سلام واجبه

چراکسی ج نمیده؟؟؟؟؟؟

مهدیس :

سلام ملسیاجونم

مهدیس :

خوبی اخه رفتم ل

مهدیس :

 پاسخ دادن