اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

یعنی ممکنه این ماه باردارباشم .اون ماه کلی علایم داشتم ولی نبودم .۲۳وقتمه از ۱۵ی روز درمیون لک قهوه ای بارگه های خونی گاهی میبینم اونم خیلی کم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

زیر شکمم سمت چپ وقتی فشار به خودم میارم درد میگیره انگار ی چیز توشه

نسرین سابق :

ان شالله

سحرناز ☺ :

فشارنده گلم شاید بارداری

سحرناز ☺ :

لکه هم احتمالا لاله گزینی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

خودم که دیگه میگم نیستم اون ماه کلی علایم داشتم نبودم این ماه زیاد علایم ندارم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اون ماهم ۲روز مونده به پری لک قهوه ای دیدم ولی این ماه از ۸روز مونده به پری لک قهوه ای دیدم

سحرناز ☺ :

چندماه اقدامی

سارامنتظر رحمت خداس🌷 :

به علایم نیس عزیزم انشالله ک خیره

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

زیرشکمم سمت چپم تیر میکشه گاهی

سحرناز ☺ :

دکتررفتی؟

سحرناز ☺ :

منم وقتی پری خوب میشم تیر میکشه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اخرین سقطم ۸ماه پیش بود ۳ماهه باز اقدامم درکل ۴سال منتظرم سقط میکنم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نمیدونم والا سارا دیگه موندم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نه دکتر نرفتم

سحرناز ☺ :

چندبارسقط کردی علتشو نفهمیدی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

من گاهی تیر میکشه

سارامنتظر رحمت خداس🌷 :

انشالله ک دیگه اینماه بارداری

سحرناز ☺ :

انشالله

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

۴بار .نه بعد کلی دکتر رفتن وازمایش وعکس وسونو اخر نفهمیدن علتو

سحرناز ☺ :

برو یه دعا بگیر کمرت ببند دیگه بچه ات نیافته

خدایا کمک کن درسال جدیدهرانچه شکستم دل نباشد :

من دیروز وقتم بود ولی نشدم مطمنم باردارنیستم

سحرناز ☺ :

خیلی هارو شنیدم اینجوری کردن

خدایا کمک کن درسال جدیدهرانچه شکستم دل نباشد :

نرگس بچه داری؟

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

توکل به خدا .همچنین سارا جون .هرچند من امید ندارم اگه بشمم دوباره باز سقط میشه

سحرناز ☺ :

منم سقط کردم 1دونه فروردین 6ماه اقدامم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اره دارم یه بچه

خدایا کمک کن درسال جدیدهرانچه شکستم دل نباشد :

ادم که میاداینجااسترس میگیره من کلا بی خیال شدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

دیگه بارداربشم میرم دعا نویس دعا بهم بده ولی کمرو قفل کرده بودم بازم سقط شده بود

خدایا کمک کن درسال جدیدهرانچه شکستم دل نباشد :

نرگس ۶سالشه

هلینا :

این بارحامله شدی سررحمت دوخت کن

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

ی دونه سقط چیزی نیست اکثرا ی دونه سقطو دارن نباید بیشتر یکی بشه

خدایا کمک کن درسال جدیدهرانچه شکستم دل نباشد :

خداکمک هممون کنه ان شا الله

سحرناز ☺ :

من رفتم دعانویس گفت اگه مریض شدی پاک شدی غسل کن بیا اگه باردارشدی بازم بیا

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

هلینا به اونجا نمیکشه سریع سقط میشن

هلینا :

تاچندماه میرسونی سقط میشه

هلینا :

ازاول اب روگل بخورنشاسته بخورتکون نخورتادسشویی نرو

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

تا م۸هفته میمونن نهایت قلبشون تشکیل نمیشه

سحرناز ☺ :

دعانویس نپرسیدی علت سقطم ازچیه

هلینا :

حلوابخور

هلینا :

اهل کجایی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نشاسته نخوردم سر بارداریام اب وگل هم نخوردمه تاحالا

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نه تاحالادعا نویس نرفتم

هلینا :

اینابخورخوبه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

خوزستان

هلینا :

برودکترخوب قبلش

سحرناز ☺ :

یه سرکتاب واسه بچه دارشدنت بگیر انشالله که خیره

هلینا :

چون چندتاشنیدم اینجوربودن

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اره چند تا از بچه ها هم گفته بودن گفتم باردارشدم امتحان میکنم باید لک بینی داشته باشم بخورم یانه همینطور بخورم؟؟

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

دکتر چند تا رفتم نفهمیدن علتو

هلینا :

نه اینجوربخور

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

سرکتابم بر نداشتم تاحالا

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

همه میگن ممکنه همزاد داشته باشی

هلینا :

جای اب نشاسته بخوزیادکلفت نکن که شکمت قبض بشه

سحرناز ☺ :

نشاسته چی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

آب وگِل منظورته ؟؟

نسرین سابق :

نرگس جون خیلی فکرتو مشغول میکنی خواهر

هلینا :

همزادهم میگن

هلینا :

گل سرباهاش میشورن

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

راست میگه نشاسته چی؟

نسرین سابق :

میدونم انتظار سخته ولی ..

هلینا :

نشاسته ذرت

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نسرین دست خودم نیست تو دیگه باید درکم کنی

هلینا :

سفیدنرم سفیدمثل کاسترد

هلینا :

مغازه بپرس دارن

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اها گِل سرشور میگی.اونم شنیدم ولی مگه قابل خوردنه ؟؟میشه خورد؟یه بلایی سرم نیاد؟

سحرناز ☺ :

چه جوری نشاسته درست میشه گل هم متوجه نشدم

هلینا :

نرگس امتحان کن

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نمیدونم همزاد باید ببینم دارم یان

هلینا :

نه چیزی نمیشه من لکه میشم میخورم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اره هلینا حتما امتحان میکنم به خدا اینقد خسته شدم که نگو میمیرم تا بارداربشم بعد سریع سقط میشن

هلینا :

نشاسته یکی ونصفی داخل لیوان بریزهم بزن باآب بخور

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

سحر نشاسته با آب یا ماست قاطی میکنن میخورن

هلینا :

گل هم شب نم بزارصبح اب روش بخور

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

منکه کلی دارو امتحان کردم نموندن اینم امتحان میکنم

هلینا :

من بااب میخورم یکم اروق میزنی ولی طاقت بیار

هلینا :

توکل برخداکن ان شاءالله که بسلامتی ماه نه میرسونی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

شوهرم هی میگه چرا باردارنمیشی سر ۳تا سقطم همون ماه اول حامله میشدم سر چهارمی بعد ۸ماه اقدام باردارشدم وسقط شد الانم که ۳ماهه اقدامم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

ممنونم ان شاءالله .خدا از دهنت بشنوه شده ارزو برام

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

جز سلامتی دیگه تنها چیزی که از خدا میخوام همینه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

دیگه یکی دیگه بیارم در دهن همه رومیبندم

هلینا :

ان شاءالله

هلینا :

ناامیدنشوخدابزرگه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

توکل به خدا.امیدوارم دیگه دست خالی بر نگردم از درگاهش

عشق اقامونم :

قرص کمر چجور میچوسبونن خانما

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نمیدونم من .ببخشید

عشق اقامونم :

میگن اونایی که سقط میکنن بچسبونن خیلی خوبه برو عطاری بگیر

عشق اقامونم :

دستورشو نمیدونم من

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

شنیدم قرص کمر ولی نمیدونم چه جوریه اصلا

عشق اقامونم :

میگن اسیاب کنن میتونن باشیر بخورن واسه کمرهم یه قاشق مربا خوری با زرده تخم مرغ با ارد نخود بچسبونن به کمر باپارچه نخی ببندن کمرو سفت میکنه از 6پریودی. یه روز درمیون سه شب بشه

عشق اقامونم :

حتما امتحان کن اجی

عشق اقامونم :

تواینرنت نوشته بود اینارو

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اها باشه ممنونم عزیزم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

ممنون خیلی لطف کردی

sagar(امیدم خداجونمه?) :

عزیزم هرچی خدابخوادانشاالله که باشی

منم نی نی :

 پاسخ دادن