اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

یعنی ممکنه این ماه باردارباشم .اون ماه کلی علایم داشتم ولی نبودم .۲۳وقتمه از ۱۵ی روز درمیون لک قهوه ای بارگه های خونی گاهی میبینم اونم خیلی کم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

زیر شکمم سمت چپ وقتی فشار به خودم میارم درد میگیره انگار ی چیز توشه

نارمک?خدایاناامیدم نکن قسمت میدم به بانو حضرت فاطمه? :

ان شالله

سحرناز ☺ :

فشارنده گلم شاید بارداری

سحرناز ☺ :

لکه هم احتمالا لاله گزینی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

خودم که دیگه میگم نیستم اون ماه کلی علایم داشتم نبودم این ماه زیاد علایم ندارم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

اون ماهم ۲روز مونده به پری لک قهوه ای دیدم ولی این ماه از ۸روز مونده به پری لک قهوه ای دیدم

سحرناز ☺ :

چندماه اقدامی

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

به علایم نیس عزیزم انشالله ک خیره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

زیرشکمم سمت چپم تیر میکشه گاهی

سحرناز ☺ :

دکتررفتی؟

سحرناز ☺ :

منم وقتی پری خوب میشم تیر میکشه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

اخرین سقطم ۸ماه پیش بود ۳ماهه باز اقدامم درکل ۴سال منتظرم سقط میکنم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

نمیدونم والا سارا دیگه موندم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

نه دکتر نرفتم

سحرناز ☺ :

چندبارسقط کردی علتشو نفهمیدی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

من گاهی تیر میکشه

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

انشالله ک دیگه اینماه بارداری

سحرناز ☺ :

انشالله

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

۴بار .نه بعد کلی دکتر رفتن وازمایش وعکس وسونو اخر نفهمیدن علتو

سحرناز ☺ :

برو یه دعا بگیر کمرت ببند دیگه بچه ات نیافته

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۴w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

من دیروز وقتم بود ولی نشدم مطمنم باردارنیستم

سحرناز ☺ :

خیلی هارو شنیدم اینجوری کردن

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۴w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

نرگس بچه داری؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

توکل به خدا .همچنین سارا جون .هرچند من امید ندارم اگه بشمم دوباره باز سقط میشه

سحرناز ☺ :

منم سقط کردم 1دونه فروردین 6ماه اقدامم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

اره دارم یه بچه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۴w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

ادم که میاداینجااسترس میگیره من کلا بی خیال شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

دیگه بارداربشم میرم دعا نویس دعا بهم بده ولی کمرو قفل کرده بودم بازم سقط شده بود

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۴w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

نرگس ۶سالشه

هلینا :

این بارحامله شدی سررحمت دوخت کن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

ی دونه سقط چیزی نیست اکثرا ی دونه سقطو دارن نباید بیشتر یکی بشه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۴w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

خداکمک هممون کنه ان شا الله

سحرناز ☺ :

من رفتم دعانویس گفت اگه مریض شدی پاک شدی غسل کن بیا اگه باردارشدی بازم بیا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

هلینا به اونجا نمیکشه سریع سقط میشن

هلینا :

تاچندماه میرسونی سقط میشه

هلینا :

ازاول اب روگل بخورنشاسته بخورتکون نخورتادسشویی نرو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

تا م۸هفته میمونن نهایت قلبشون تشکیل نمیشه

سحرناز ☺ :

دعانویس نپرسیدی علت سقطم ازچیه

هلینا :

حلوابخور

هلینا :

اهل کجایی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

نشاسته نخوردم سر بارداریام اب وگل هم نخوردمه تاحالا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

نه تاحالادعا نویس نرفتم

هلینا :

اینابخورخوبه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

خوزستان

هلینا :

برودکترخوب قبلش

سحرناز ☺ :

یه سرکتاب واسه بچه دارشدنت بگیر انشالله که خیره

هلینا :

چون چندتاشنیدم اینجوربودن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

اره چند تا از بچه ها هم گفته بودن گفتم باردارشدم امتحان میکنم باید لک بینی داشته باشم بخورم یانه همینطور بخورم؟؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

دکتر چند تا رفتم نفهمیدن علتو

هلینا :

نه اینجوربخور

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

سرکتابم بر نداشتم تاحالا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

همه میگن ممکنه همزاد داشته باشی

هلینا :

جای اب نشاسته بخوزیادکلفت نکن که شکمت قبض بشه

سحرناز ☺ :

نشاسته چی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

آب وگِل منظورته ؟؟

نارمک?خدایاناامیدم نکن قسمت میدم به بانو حضرت فاطمه? :

نرگس جون خیلی فکرتو مشغول میکنی خواهر

هلینا :

همزادهم میگن

هلینا :

گل سرباهاش میشورن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

راست میگه نشاسته چی؟

نارمک?خدایاناامیدم نکن قسمت میدم به بانو حضرت فاطمه? :

میدونم انتظار سخته ولی ..

هلینا :

نشاسته ذرت

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

نسرین دست خودم نیست تو دیگه باید درکم کنی

هلینا :

سفیدنرم سفیدمثل کاسترد

هلینا :

مغازه بپرس دارن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

اها گِل سرشور میگی.اونم شنیدم ولی مگه قابل خوردنه ؟؟میشه خورد؟یه بلایی سرم نیاد؟

سحرناز ☺ :

چه جوری نشاسته درست میشه گل هم متوجه نشدم

هلینا :

نرگس امتحان کن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

نمیدونم همزاد باید ببینم دارم یان

هلینا :

نه چیزی نمیشه من لکه میشم میخورم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

اره هلینا حتما امتحان میکنم به خدا اینقد خسته شدم که نگو میمیرم تا بارداربشم بعد سریع سقط میشن

هلینا :

نشاسته یکی ونصفی داخل لیوان بریزهم بزن باآب بخور

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

سحر نشاسته با آب یا ماست قاطی میکنن میخورن

هلینا :

گل هم شب نم بزارصبح اب روش بخور

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

منکه کلی دارو امتحان کردم نموندن اینم امتحان میکنم

هلینا :

من بااب میخورم یکم اروق میزنی ولی طاقت بیار

هلینا :

توکل برخداکن ان شاءالله که بسلامتی ماه نه میرسونی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

شوهرم هی میگه چرا باردارنمیشی سر ۳تا سقطم همون ماه اول حامله میشدم سر چهارمی بعد ۸ماه اقدام باردارشدم وسقط شد الانم که ۳ماهه اقدامم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

ممنونم ان شاءالله .خدا از دهنت بشنوه شده ارزو برام

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

جز سلامتی دیگه تنها چیزی که از خدا میخوام همینه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

دیگه یکی دیگه بیارم در دهن همه رومیبندم

هلینا :

ان شاءالله

هلینا :

ناامیدنشوخدابزرگه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

توکل به خدا.امیدوارم دیگه دست خالی بر نگردم از درگاهش

عشق اقامونم :

قرص کمر چجور میچوسبونن خانما

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

نمیدونم من .ببخشید

عشق اقامونم :

میگن اونایی که سقط میکنن بچسبونن خیلی خوبه برو عطاری بگیر

عشق اقامونم :

دستورشو نمیدونم من

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

شنیدم قرص کمر ولی نمیدونم چه جوریه اصلا

عشق اقامونم :

میگن اسیاب کنن میتونن باشیر بخورن واسه کمرهم یه قاشق مربا خوری با زرده تخم مرغ با ارد نخود بچسبونن به کمر باپارچه نخی ببندن کمرو سفت میکنه از 6پریودی. یه روز درمیون سه شب بشه

عشق اقامونم :

حتما امتحان کن اجی

عشق اقامونم :

تواینرنت نوشته بود اینارو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

اها باشه ممنونم عزیزم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت32ⓦ :

ممنون خیلی لطف کردی

ساغرجون😍عشق آقاش❤ :

عزیزم هرچی خدابخوادانشاالله که باشی

لیلی :

 پاسخ دادن