اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خوببن دخترا کم حرکت جنین طبیعیه یا ن

معصومه23w :

تو این وقت بارداری اره..چون بیشترشو نمیفهمی جون نداره هنوز..از ۳۰ به بعد مهم

 پاسخ دادن