اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ازدوستام کسی هس

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

بقیه آجیام بیاین دیگه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

مهـــــــــــــسا

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

حدیثه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

اووووووووووف

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

بی تلبیتا

❤زها مامان امیرعلی جووون(۳۹w)۹۷/۳/۲۴بدنیا اومد❤ :

من هستم

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

سلام انتل

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

چ عجب

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

زهاجـــــونم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

دیانا توهم هنو نترکیدی

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

ن اجی خسته شدممممم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الــــــــــــــــو

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ای جـــــانم عطی هم هنونترکیده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الان ۹ماه و۹روزت شده؟؟

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

39هفته و پنج روزمه

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

درد نداره؟منکه هیییچ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

نبابا درد نداره

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

تو گرمیانه میخوری؟؟؟

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

اینجوری ک خیلی بده

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

نه هیچ نمیخورم میترسم

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

میترسم دردم نگیره بهم امپول فشار بزنن یا مجبور بشم سز کنم یا کیسه ابمو خودشون بترکونن ای خداااا

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

نبابا این فکرلچیه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

میگم ک سونوآخری روهم رفتی؟؟

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

نه امروز میرم میدم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

عطی آب دور سربچش کم شده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

عطی هم فردامیره

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خو گرمیانه بخوردیگه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ب عطی،ک میگم گوش،نمیره

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

خب من وقتم 22بود.زمانیکه از وقتت بگذره و دردی نداشته باشی این بلا ها سرت میاد دیگه. بالاخره باید با یه روشی بیاد

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

میخوام شروع کنم بخورم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

وااااااااااای دختر الان ازوقتت گذشته تروخدا صحنه انگاری،نکن برو سونو

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

اول برم دکتر ببینم چی میگه امشب نوبت دارم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ببین خرما وآب آناناس،بخور

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

مادر شوهرم میگه بمون دیگه تا اخر برج خخخخ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

روزای آخردیرمیگذره ماک ایقد چشم میکشیم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خخخخخخخخخخ بگو میپوسه

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

اره خیییییلی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

غذاهای آبکی بخور برنج وماکارانی،رو هذف،کن

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

منکه همش برنج

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

غاک تـــــوسرت اینطوری،ک زایمانت خیلی،سخت میشه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من ک عطی،رو دعبامیکنم فقد سوپ وشیر،میخوره

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

البته پیاده روی،هم میکنه

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

الی جونم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

سلام هستی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

سلام گشنگم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

چقددیراومدی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

اللان باید دعبات کنم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

مرسی،عزیزم تو چطوری؟؟

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

ببخشید گشنگم امید زنگزد عصبیم کرد اصلا نخوابیدیم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خوبم فدات

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خو ظهر بگیر بخواب جیگلم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

منم ازصب دارم کارمیکنم خسته شدم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

چ اسمت اینطوری شده خواهر

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

منک حوصله ندارم هیچ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

بالا صفحه اسمم قشنگه اینجاخلاب شده

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اره خوبه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ازخیلی وقت بود ب خونم نرسیده بودم داش بو همه جارو برمیداش

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

منک هرکارکردم عوض نشد دیگ نرفتم عوض کنمش

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خخخ بوچی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آره منم امروز،خواستم عوض کنم نشد لامصب

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

بو کثیفی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خخخخخخخخخخ

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

منک تمیزه ولی حیف ماستم خراب شده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آیدا پماد واژینال استفاده میکنم واژنم رو خشک کرده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آره خوندم اتاقت رو

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من ک دستم اصلا براماست خوب نیس

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

براچی استفادش میکنی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

همیشه خوب میشد اینسری نشد

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

دکتر گف یکم عفونت داری

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

انگاری،واژنم بستس تنگـشده

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

تاحالا استفاده نکردم از همیناست ک با ی چی دراز میکنن تو؟

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خوجبحالت میتونی درست کنی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خخخ خوبع ک برااینه عفونتتو کشیده دخمل شدی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آره ۷تا اپلیکاتورداره

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

وای همسایه فوضول چ بده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

وقتی میره تو خیلی،درد دارم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خخخخخ چکاکرده؟؟

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

من تاحالا نزدم ازاینچیزا

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خودکشی کرد پشت در بازنکردم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

بدم میاد ازش خیلی فوضوله همش سرک ب همه جامیکشه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ینی،عفونت نگرفتی؟؟

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خخخخخخ خوب کردی،ک بازنکردی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من ک اصلا همسایه هامو نمیشناسم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

حوصله هم ندار

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

نمیدونم اگ هم گرفتم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

از اینچیزا بم نداده چون زیاددکترنرفتم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

البتع شورتم بومیگرف ی مدت عفونت گرفته بودم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

منک رک گفتم خوشم نمیاد دست ب وسایلم بزنی ولی فک کنم فک کرد شوخی میکنم خخ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من ک صبا میرم ادرار میکنم هم بومیده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خخخخخ باخنده حرفتو انداختی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

پس عفونت داری دیگه خانوم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ازصب زوده بیداری؟؟؟؟؟

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

باخنده گفتم ولی مستقیم گفتم جدی نگرف خخخ الان دوروزه بازنکردم درا خخ

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اره یبار۱۰اومد دم خونه یبار۱۱یبارم الان داره سرمو میبره

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

واه مریضه چکاداره چقد بیکاره

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

حتما دارم نمیدونم واس حوصله عفونت چ عفونت بازی دیگ نیس اه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

بهش رو نده آجی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خیلی فوضوله الی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

پری شدی؟؟

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اومده بود دس ب طلاهام ک زد بدم اومد

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اره پریم روز پنجمم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خو دس،وپاشو جم کن ی،بار

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

دیگ هرچی اومد درا بازنکردم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

اووووه چ غلطا واقعا فوضوله هــــــــا

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خو زیاد ازت اومدخون؟؟

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

رازیانه بخوری آجی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خخخ مگ یبار امیدبره درا باز بذاره ک مث خر بیاد داخل

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

ن اونقد زیاد ولی سیاه اومد ازم خیلی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خخخخخخخ پس،گاوه دیگه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

أه خون سیاه بده باید

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

ی چیم ک ریخته باشه وای چرا جمع نکردی چراایناست خو یکی نی بگ ب تو چ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

باید رقیق،ترباشه

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اره رحمم سرده

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

مث قیر نیوحد و لخته

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

بابا دیگه اون خیلی پرروئه انتل

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من ک مث قیر،بود لامصب

fatemeh.m :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ماه های قیل بهتربودم تازه لخته هم بود

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

سلام فاطمه

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خخخخ ب امید میگم ی درست مشهدی پیداکردم قراربیادتهران قرار چقد چی بش نشون بدم خخخ میخنده

fatemeh.m :

خوبین

fatemeh.m :

شما تو اقدامین؟

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خخخخخخخخ

خوازبس،عجق وجق دور وبرت زیاده آجی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آره اقدامیم آجی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خوبیم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اره اقدامیم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

اول دلم میخواد اون زنیکه رو ببینم

fatemeh.m :

انشالا بسلامتی

fatemeh.m :

منم تازه اقدام کردم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

پس،هنو خیلی وق داری فاطمه من ک۱سال شده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من ک دیگه خسته شدم

fatemeh.m :

انشالا ک ب زودی مامان میشی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آیداجونم

fatemeh.m :

من این ماه ی هفته عقب انداختم

fatemeh.m :

ولی ازمایشم منفی شد

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

میبینیش اجی....از وقتی فهمیدم دعانویسه شوهراونک از دنیا ناامید شدم

سارا 2 :

سلااااام

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

سلام ساراجون خوفی

سارا 2 :

کجایی الی جون پیدات نیست دلمون برات تنگ شده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

انشالله فاطمه جون شماهم مامان بشی زیاد منتظرنباشی

سارا 2 :

سلام ایدا جوووون فدااات گلم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

فاطمه ما زیاد رفتیم ومنفی شده عادیه براما

fatemeh.m :

امید داشته باش یکی از اشناهامون سه سال منتظر بودن بعد سه سال جواب گرفتن الان ی دختر ناز دارن

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

سلام ساراجونم بخدامنم دل تنگتون شدم تله هم ک خل شده

fatemeh.m :

انشالا عید امسال خدا بهتون عیدی ی نی نی ناز میده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

زیاد ک انتظار بکشی بی مزه میشه بنظرمن

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

وای باز صداش داره میاد خخخخ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ماازین شانسا نداریم اجی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خوبه درا بازنکردم فک کردم رفته

سارا 2 :

وااااااااااااای منم برا بچه اولم انقد از دادم که نگو

ندا 😍 خدایا شکرت :

سلام الی خودتی بیشعول کجایی اخه

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

سارا برا اولی چندوقت اقدام بودی

سارا 2 :

ایدا ماستت چی شد

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا گشنگم تو خوبی

fatemeh.m :

ن اتفاقا بعدش قدر سختیایی ک کشیدی رو میفهمی

خیلی سخته ولی انشالا انتظارت نتیجه میده

ندا 😍 خدایا شکرت :

سارا جون تو هم هستی

سارا 2 :

یکسال ودوسه ماه برا دومی یکسال

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

نبسته سارا ماستم

سارا 2 :

بله ندا گشنگ هستم خوبی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

سلام نداجونم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

ندا باهات قهلم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خودمم متاسفانه

ندا 😍 خدایا شکرت :

قربونت سارا

ندا 😍 خدایا شکرت :

الی معلومه کجایی خوبی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

منک دیگ از نمیرم هرموقعم علائم نداشتم فک کنم حاملم خخخ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

فاطمه جون بخدا من خداهروق،خدا بهم بده قدرشو میدونم اذیتم نکنه

سارا 2 :

من برا اولی رفتم سونو گفت سالمی شوهرمم یه از اسپرم داد گفت سالمی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

نداجونم بخدا مسدود بودم الان باخط شوهرم اومدم دیونم کرده تله

سارا 2 :

دیگه نه دکتر رفتم نه دارو خوردم

ندا 😍 خدایا شکرت :

اددا اومدم اتاقت گفتم من اولین اتاق نسترن رو دیدم رفتم اتاق تو رو ندیدیم بخدا

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خوجبحالت سارا

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

میده خدابخیل نیست ولی بنظرمن حسادت بقیه خیلی اثرداره اطرافیانتون تو دنیای واقعیتون هرکس حسادت میکنه هذفش کنید اززندگیتون

ندا 😍 خدایا شکرت :

الی جون تله ک کلا اسهال شده

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من ۱ساعت پیش اتاق زدم بی تلبیتا

سارا 2 :

البته یه کم اضافه وزن داشتم متفورمین خوردم با رژیم غذایی لاغر شدم

ندا 😍 خدایا شکرت :

سارا 2 :

خدا به شماها هم میده ناراحت نباشید

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا جونم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

الی مسدودنبودی ک منم همینطور بودم با خط خودم دوباره نصب کردم شد

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من ک کسیو دورو برم ندارم خداروشکر

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

نبخدا نمیذاشت ک پیام بدم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

باش ندا جون عیب نداره

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

اعصابمو خورد کرد منم پاک کردم باز،نصب،کردم ولی فایده نداش

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

باید دوباره نصب میکردی با خطتت

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ندا روانــــــــی

ندا 😍 خدایا شکرت :

منم موافقم با حسادت

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اهان اگ دوباره نصب کردی پس مسدودبودی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الان ک استیکررورفته تله خل

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

تاالان۳بار مسدود شدم

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا تخم شنبلیه خوردی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

من خیلی حسود،دورمن خیـــــلی بیشاز اندازه بگم لیدم اونا میرن سه برابر بلینن

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آش نخورده و دهن سوخته

همش مسدودم میکنه دختر ب این خوبیم

ندا 😍 خدایا شکرت :

الی بیتلبت نباش تا مسدود نشی خخ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

خخخخخخخخخ آیدا

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

دوبارخوردم خیلی بدمزه بود نتونستم دیگ

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

ندا خپه شو ک لهت نکنم پتیاله

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا خخخخ منم دیدم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

تخم شنبلیله براچی،خوبه ندا؟؟؟

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

الان شوهرم میاد لامصب

ندا 😍 خدایا شکرت :

الی ببند میام جلت میدم

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

شماهم ک دیر،اومدین

fatemeh.m :

دقیقا

ادمای حسود زیاد شدن

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

بقول امید میگ خودتو بدبخ بگیر تا تو دلشون شاد باشن وعشق زندگیتو قایمکی بکن یعنی هرموقع ی نفر اومده از حسادت سروکلم باد کرده و رفتن ظرفاک نشکسته خخ

ندا 😍 خدایا شکرت :

برا تنبلی خیلی خوبه الی تو هم پری بودی بخور

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

توخودت جل خولده ای،بدبخ

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا حداقل سه روز میخوردی خیلی خوبه

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

آره شوهرت راس،میگه آیدا آجی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

دقیقا ظرفاییم ک روشون حساسم شکسته خخ

ندا 😍 خدایا شکرت :

اودتی

الـــــــ❤ــــــی بچه محل امام رضا توت فرنگی مامانشه❤ 15w :

من رفتم اودافظ

fatemeh.m :

تخم شنبلیله؟اگه یکی ندونه تنبلی داره یا ن بخوره ضرر نداره؟

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

نخوردم خیلی بدمزه بود خواهر سری بعدمیخورم

ندا 😍 خدایا شکرت :

ن کلا خیلی خوبه فاطمه ضرر نداره

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

برو الی جونم مواظب خودت باش دوست دارم ی عالمه بـــــوس

fatemeh.m :

مرسی عزیزم

امتحان میکنم

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا جون نبات میداختی توش یا با قند میخوردی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

بخور فاطمه

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اینسری با نبات زیاد درست میکنم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

رفتین

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

سارا و ندا و فاطمه؟

ندا 😍 خدایا شکرت :

ن هستم

ندا 😍 خدایا شکرت :

ی سری ب غذا زدم

ندا 😍 خدایا شکرت :

ی سری ب غذا زدم

ندا 😍 خدایا شکرت :

ب سلامت الی بیشعول

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

تو چندروز خوردی شنبلیله را ندا

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا ناراحتی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

چی درس کردی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

ن ندااجی بیخیال

ندا 😍 خدایا شکرت :

من پنج روز اول رو خوردم ب زور

ندا 😍 خدایا شکرت :

حس میکنم ناراحتی

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اخه صبا بخاطر تو الی و سارا و دوستام میام ناراحت شدم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

وای خیلی بد مزست خیلی تو خونریزیم اثرداشت؟

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

منک اثرداشت روزیک خوردم زیاد بود خونریزیم

ندا 😍 خدایا شکرت :

الهی قربونت بشم ببخشید من اومدم ی خبری از نسترن بگیرم دیگه طول کشید

ندا 😍 خدایا شکرت :

من میخورم ک فرقی نمیکنه

ندا 😍 خدایا شکرت :

این سری هم لک بود بیشتر باید ب دکتر بگم چ مرگم شده

سارا 2 :

سلااااام

سارا 2 :

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا رفتی

سارا 2 :

من هستن ندا جوووونی

ندا 😍 خدایا شکرت :

علیک خانم

ندا 😍 خدایا شکرت :

سارا ناهال چی داری

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

باش اجی جون عیب نداره

ندا 😍 خدایا شکرت :

سارا 2 :

کوکو سیب زمینی والا پسرم گفته

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

ن رفتم دستشویی

سارا 2 :

تو چی داری

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

وای مث قیرمیاد ازم

ندا 😍 خدایا شکرت :

من قیمه گذاشتم

fatemeh.m :

منم دارم ناهار میذارم

ندا 😍 خدایا شکرت :

وای ایدا خخخخ

سارا 2 :

نوووووش جوووونتون

سارا 2 :

فاطمه چی داری

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

نوش جونتون من مرغ گذاشته بودم دیشب و تا امروز ادامه داره خخخ

سارا 2 :

ایدا تو چی داری؟ ماسسسست

fatemeh.m :

چلو گوشت گذاشتم

fatemeh.m :

الان برنجمو دارم دم میکنم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

خخخخ اره ماست شیری

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

نوش جونتون همگی

ندا 😍 خدایا شکرت :

نتم پرید یهو

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

امید پیام داده گشنمه خخخخ

ندا 😍 خدایا شکرت :

نوش جونت اجیا

fatemeh.m :

ممنون

ندا 😍 خدایا شکرت :

ایدا بگو شام دیشب هس

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

دیروز ی شامی من در اوردی درست کردم ک نگو خیلی خوشمزه شده بود خخخ

سارا 2 :

خخخخ ایدا من که اون دفعه مثله جیگر میومد

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

گفتم بیا گشنه پلو درس کردم خخخ

fatemeh.m :

من تخم رازیانه و پونه گرفتم گفتن قبل اقدام خوبه،الان دارم میخورم پریود شم ب نظرتون ضرر ک نداره؟

ندا 😍 خدایا شکرت :

افلین ب تو ایدا بانو

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

رازیانه نخور تو پریودی

ندا 😍 خدایا شکرت :

وای سارا دیگه جیگر نمیخورم

ندا 😍 خدایا شکرت :

نمیدونم فاطمه

ندا 😍 خدایا شکرت :

اینقد خابم گرفته

ندا 😍 خدایا شکرت :

رفتین

ندا 😍 خدایا شکرت :

منم برم لالا

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

ن نرو هستیم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

نتا ضعیفه

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

چقدمیخوابی خرس شدی خخخ

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

fatemeh.m :

هنوز پریود نشذم

fatemeh.m :

ی هفتس عقب انداختم پریودم نمیشم

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

اگ نشدی بخورولی شدی نخور دیگ

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

نداک خوابید ساراهم ک رف

fatemeh.m :

باشه مرسی

fatemeh.m :

شما هم برو لالا

سارا 2 :

هستتتتتم

سارا 2 :

ایدااااا

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

من لالام نمیاد

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

سارااتاق میزنم بیا اونجااین خیلی بالائه

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

 پاسخ دادن