اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسی نیست ---------

👑بارانم👑یالان دنیا👑 :

توکدوم سوگندی؟

هلنا(14) :

هلنا(14) :

هلنا(14) :

سلام دوست عزیز من

هلنا(14) :

I'm right,aren't I?😎 :

انیتا :

 پاسخ دادن