اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسی نیست ---------

بارااااااان عاشق .....هنوزم f :

توکدوم سوگندی؟

.هلنا. :

.هلنا. :

.هلنا. :

سلام دوست عزیز من

.هلنا. :

آسنام :

انیتا :

 پاسخ دادن