اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسی نیست ---------

🎀بارانم🎀دیونتم دیونه🎀 :

توکدوم سوگندی؟

هلنا :

هلنا :

هلنا :

سلام دوست عزیز من

هلنا :

عسل :

انیتا :

 پاسخ دادن