اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خوبین دوستای گلم فاطمه که دخترت دوماهشه و سرماخورده،لطفا بیا بگو حالش چطوره از دیشب تو فکرشم

🍀زهره گلـــی و دخمل‌نازش👼🍀 👈د👉 :

بالاتر اتاق زده

🌺نجمه👬<د>👦👦🌸🌸🌸🌹🌹 :

واقعا؟ ندیدم که از صبح دارم میگردم

🍀زهره گلـــی و دخمل‌نازش👼🍀 👈د👉 :

مال صبح بوده

🌺نجمه👬<د>👦👦🌸🌸🌸🌹🌹 :

مرسی عزیزم دیدمش

🌺نجمه👬<د>👦👦🌸🌸🌸🌹🌹 :

خداروشکر که حال بچش بهتر شده

🌺نجمه👬<د>👦👦🌸🌸🌸🌹🌹 :

ان شالله خوب خوب بشه

🌺نجمه👬<د>👦👦🌸🌸🌸🌹🌹 :

الهی هیچ بچه ای مریض نشه و اگر هست خوب بشه

🍀زهره گلـــی و دخمل‌نازش👼🍀 👈د👉 :

ان‌شاالله

🌺نجمه👬<د>👦👦🌸🌸🌸🌹🌹 :

 پاسخ دادن