اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوم ها میگم من ۳۶ هفته پنج روزم ! زیر شکمم درد خفیف دارم عضلات پاهامم درد میکنه ؟ عادیه چیکار کنم ؟؟

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

یعنی کسی نیس ج بده

sofiya پسرگلم بردیا بدنیااومد. :

مژگان فکرکنم طبیعی باشه

سپید..پسرم شنبه میاد :

مژگان منم همینطورم

سپید..پسرم شنبه میاد :

طبیعی زایمان میکنی یا سزارین؟ تاریخ زایمانت کیه؟

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

من طبیعی

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

۱۹ اسفند

الهه؛مامان پرستار و پسرش آیهان :

عزیزم طبیعیه

 پاسخ دادن