اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من برای سفید شدن چه کاری لنجام دهم

من برای سفیدی پوست چه کنم

فاطمه :

داداش برای سفید کردن بدن یاید بری متخصص پوست اگه دوستان برات کرمی چیزی معرفی کردند استفاده کن ولی اگه بری متخصص بهتره چون زود بدنت سفید میشه چون یکی

هم رفته متخصص پوست وزیبای سفیده شده ???

الناز :

اگه پوستت تیره شده صابون زینکوواگرم هستش که سعیده نمیشه?

الناز :

سفیدنمیشه منظورم بود

فاطمه :

بابا من گفتم سعیده نمیشه یعنی چی??

 پاسخ دادن