اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوما من 5روز iuiکردم از دیروز عفونت گرفتم چکار کنم ایا کسی مثل من بوده تو رو خدا زود جوابمو بدین

ملیسا :

من تجربه ای ندارم عزیزم

تیام :

خب عفونت ک جلو باردار شدنت رو نمیگیره. فوقش درمانش میکنی بعد.

mani(12w) :

منم موقع اقدام عفونت داشتم شددم بود.باردار شدم هفته۸درمان کردم

(24w)قلب مامانشeli...f :

اینا باید با دکترت درمیون بذاری

تیام :

شاید بخاطر اون وسیله ای ک تو ای یو ای استفاده کردن. فکرنکم مشکلی باشه. ولی بنظرم فعلا از هییییچ دارویی استفاده نکن تا نتیجه ای یو ای مشخص شه

zeynab :

ینی ا

ینی جلو بارداریم رو نمیگیره

تیام :

نه عزیزم خیالت راحت

zeynab :

ممنون عزیرم

سارامنتظر رحمت خداس ناامیدش نکن😢😢 :

زینب iuiچند انجام دادی

zeynab :

 پاسخ دادن