اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

چرا هیشکی جوابمو نمیده تو رو خدا کمکم کنید

ملیسا?نفس مامانشه? :

چیشده عزیزم

لیلی?1373 :

چی شده زینب جون

لیلی?1373 :

صاب خونه کجاشدی

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

من شنبه iui کردم الان عفونت گرفتم چکار کنم

فــــریال :

خب برودکتر...

 پاسخ دادن