اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دکترم برام ازمایش خون ادرار نووشته براقند بارداری واجبا برم هفته 33ام

سعیده۴۰ (پسرکم دنیااومد۲۴دی😘 :

اره برو

معصومه23w :

اره باید بری

شیوا34w :

براچیه میخواستم نرم

 پاسخ دادن