اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من پسرمو با لیزر ختنه کردم دو روزه.الان همش نگرانم ک پوشکش میکنم زخم نشه یه وقت..اخه یهو گریه میکنه فکر میکنم ک با پوشک برخورد میکنه دردش میاد...کی لیزری ختنه کرده؟؟

👦فاطمه تمشکش پسمله👦 🎈🎊🎉گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد🎊🎉🎈خدایا شکرت :

چقدر شد هزینه اش

?خدایاامسال برای عیدنی نی بهم عیدی بده خواهش میکنم❤فاطمه :

چرالیزری ختنه کردی

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

آخه گفتن بدون درد و خونریزیه ..دورزه هم خوب میشه

مریم👧 مامان محمدیوسف😙😙😙 :

واسه پسر من لیزری نبود ولی تا چند روز گاز وازلینه میذاشتم که پوشک نخوره بهش

?خدایاامسال برای عیدنی نی بهم عیدی بده خواهش میکنم❤فاطمه :

جالبه نشنیده بودم لیزری

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

الان همه جا لیزری هس ک چطور نشنیدی

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

فقط شب اول روش پانسمان بود بعدش گفت بازش کن.شب دوم هم ببر حموم با شامپو بچه بشورش

?خدایاامسال برای عیدنی نی بهم عیدی بده خواهش میکنم❤فاطمه :

والانشنیده بودم...

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

کجا زندگی میکنی فاطمه

?خدایاامسال برای عیدنی نی بهم عیدی بده خواهش میکنم❤فاطمه :

بچه دزفولم...ولی تهران میشینم

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

ماهم شهریاریم

👦فاطمه تمشکش پسمله👦 🎈🎊🎉گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد🎊🎉🎈خدایا شکرت :

منم الهام ختنه لیزری نشنیده بودم قیمتش هم خیلی خوبه

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

چ عجیبه ک نشنیدین..من سه سال پیش جاریمم پسرشو لیزری ختنه کرد

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

بخیه و حلقه اینا ارزونتره..ولی دیرتر خوب میشه

mahnaz(agha radin maman o baba oumad) :

الهام کجا بردی تو شهریار پیش کی بردی

الهام مامانه دخترو پسرش😍😍 :

مهناز جون ما بردیم خزانه.خواهر شوهرم اونجا نوبت گرفته بود..آخه پسر جاریمو برده بودن اونجا خیلی زود خوب شد

 پاسخ دادن