اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دوستان دوتا سوال دارم اول اینکه من هفته۲۸هستم بعضی وقتا زیر نافم مثل نبض میزنه این چی نیتونه باشه؟ دوم اینکه کسی بود تو ازمایش خونای دوران بارداری گلبول سفید یا wbcبالاتر از رنج رفته باشه؟؟؟

الهه :

تکونای بچست

فــــریال :

اون نافت که مثل نبض میزنه....بخاطربچس....هیچی نیس نگران نباش.....

?آیـــــدا❤امیــدم? منتظر :

فریال هستی گشنگم

شبنم :

فداتون.گلبولو نمیدونستید؟

 پاسخ دادن