اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خواهران ی سوال دارم من تازه وارد این برنامه شدم ر اهنماییم کنین

هلنا :

چه راهنمایی

انیتا :

میخواستم بدونم تو این برنامه همه زنن یا مرد

انیتا :

بعد فقط با اسم هم دیگه رو میشناشن یا شماره

هلنا :

با اسم

هلنا :

هم زن و هم مرد

هلنا :

چرا اسمتو عوض کردی

انیتا :

بعد همه به هم پیام میدن فرق نداره زن باشه یامرد

انیتا :

بعد الان شنا زن هستین یا مرد

مالک :

مثل سگ دروغ میدی

انیتا :

مالک :

ع و ض ی معلومه که

مالک :

چطو شد مثل سگ دروغ میدی

 پاسخ دادن