اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

وای چرا این برنامه این جوریه کسی جواب آدما نمیده

هلنا :

انیتا :

ی سوال دارم

هلنا :

بفرما

مالک :

مثل سگ دروع میدی مثل سگ

مالک :

اونی که هم گفتی خودتی ع و ض ی

 پاسخ دادن