اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

وای چرا این برنامه این جوریه کسی جواب آدما نمیده

هلنا(14) :

انیتا :

ی سوال دارم

هلنا(14) :

بفرما

 پاسخ دادن