اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دنیا همه هیچو کار دنیا همه هیچ/// ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

انیتا :

انیتا :

وااای این چه برنامه بدیه من فک کردم همه خانومن اومدم الان موندم زن هستن یا مردم

شهریار :

سلام ب شما

شهریار :

اینجا همه انسانن مردو زن نداره ، شما مشکلتونو میگین بقیه راهنمایی میکنن

انیتا :

تازه اومدم

شهریار :

خوش اومدین

انیتا :

چه حرفا مگه میشه

شهریار :

کسی ک شمارو نمیشناسه ک بخواید خجالت بکشید

انیتا :

الان شما مرد هستین یا زن بگو تا مشکلما بگم

شهریار :

بله اینجا همه مشکلاشونو میگن و بقیه تا بتونن راهنمایی میکنن

انیتا :

آهان پس به درد من نمیخوره

شهریار :

من مردم

شهریار :

بخاطر اینک دانشجو پزشکی بودم اینو

نصبیدم ک با مردم ارتباط داشته باشم

انیتا :

وای ببخش مزاحم شدم خیلی خلیی معزرت میخوام بای

شهریار :

شما خوبین ????

انیتا :

واییی من تجربیات میخونم اما پشت کنکوریم

شهریار :

اهان موفق باشی

انیتا :

اما من زنم شرمنده که مزاحم شدم ببخشید

شهریار :

منطورتونو نمیفهمم

شهریار :

مشکل مشکله زنو مرد ، مونثو مذکر نداره ک

انیتا :

من اشتباهی اومدم فک کردم همه زنن

شهریار :

زن هم خیلی هس

شهریار :

هر کس تا جایی ک بتونه ب طرف مقابلش راهنمایی میده

انیتا :

اما مرد هم خیلی هست

شهریار :

خوب باشه کسی ک یکی دیگ رو نمیشناسه

شهریار :

در مورد همه چی هم اینجا پرسیده میشه

انیتا :

من نمیدونستم مرد هست وگرنه کامنت نمیزاشتم

شهریار :

چ ربطی داره اخه

شهریار :

شما اتاق میسازید ، همه بهت راهنمایی میدن چ زن چ مرد

انیتا :

انیتا :

بعد تو این برنامه باهم دوست نمیشن

شهریار :

بعضیا ک دنبال حاشیه باشن شاید باهم مث خواهر برادر باشن

انیتا :

پس این برنامه به درد من نمیخوره بای

شهریار :

خدانگهدارتون

انیتا :

بای بای

انیتا :

بیایید بیدار شوید? :

بیایید بیدار شوید? :

همه مردا بیرون یالا...خخخخخخخ

انیتا :

چرا جواب نمیدین

شهریار :

انیتا :

این اسنا کی بوده

شهریار :

یکی بوده مث بقیه

انیتا :

آخه مهدی گفت ادمه بدی بود خواستم ببینم کی بوده

شهریار :

ن مهدی فقط میاد اینجا دنبال حاشیس همین

شهریار :

میاد ب این گیر میده ب اون گیر میده

همه رو بد میدونه

هلنا(14) :

آناک اتاقک بزن

شهریار :

انیتا :

واقعااااا

انیتا :

اما مرد با شخصیتی بود

هلنا(14) :

مالا ئیکا بیا اتاق من

این یع مرد....

من دخترم

هلنا(14) :

بیایید بیدار شوید? :

نه هلنا اتاق نمیزنم

بیایید بیدار شوید? :

ی کاری دارم امروز وایستین

هلنا(14) :

بیایید بیدار شوید? :

میبینن همه

هلنا(14) :

انیتا :

بیایید بیدار شوید? :

الان نه

هلنا(14) :

آناک چی

هلنا(14) :

مالیکا بگو شاید من بدونم

بیایید بیدار شوید? :

متوجه میشی بعدا

انیتا :

من غریبم نمیگی

بیایید بیدار شوید? :

همچین حرفی نیس فعلا دست بنده اتاق میزنم همه بببنن

بیایید بیدار شوید? :

I will survive...✌? :

ممنونم ازت شهریار که پاکش کردی☺

?بارانم?یالان دنیا? :

شهریار

شهریار :

یاسمن :

سلام خوبید

 پاسخ دادن