اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

باردارم.ومیخواهم.زایمان راحتی داشته باشم

خدایا جای من کجای دنیاته😔 :

پیاده روی عالیه

 پاسخ دادن