اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من تو 8 هفته هستم ولی هنوز آزمایشات بارداری رو دکترم بهم نگفته و فقط فولیک میخورم

جوجه حــنــایـی مـامـان :

به منم نگفته اما بهداشت گف ولی جوابشونو هنو نگرفتم

معصومه و پسرش23w :

اشکال نداره ولی اینسری که رفتی حتما بگو بده

 پاسخ دادن