اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ملودی و دوتا فرشته میشه بیای

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

توی بارداری پیام بزار براش

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

واس iuiمیخواستم بپرسم ازش

یزدان جونم۱۴اسفنداومد بغلم?? :

بپرس منم ای یو ای کردم ولی بدون نتیجه بود

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

بامنی

ملیسا?نفس مامانشه? :

توروخدابیاین اتاق زدم تجربه ای دارین بدین

ملودی و ۲تا فرشته. ٣۶هفته :

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

خوبی ملودی جان

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

چرا دفعه اول واست نگرفت امکان داره واس منم چند قلو باشه

 پاسخ دادن