اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی هست بیاید بحرفیم

آسمان :

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

سلام خوبی

fatemeh.m :

آسمان :

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

چه خبرا بچه ها اهل کجایید

fatemeh.m :

fatemeh.m :

سلامتی

 پاسخ دادن