اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

لیندا جان اومدی خبری بده اجی جووون که بارداری یانه؟

حتما یادت نره گلم نتیجه رو بگو بهم منتظرممم.

 پاسخ دادن