اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

واییییی 20تابشین پاشورفتم بایکم قرررررکمرنفس بنداومد شماهااچطوربشین پاشومیرین

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

درد نداری اصلا خب خودتو اذیت نکن هنوز دوهفته وقت داری

خدایاشکرت بخاطردوتانعمتی که بهم دادی :

فردامیرم تو39

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

وااای بااون شکم یک ساعت من بالای توݐ گنده مینشستم بالاپایین میشدم اون خیلی بده

خدایاشکرت بخاطردوتانعمتی که بهم دادی :

خدایاشکرت بخاطردوتانعمتی که بهم دادی :

من خودم چاقم شکمم کوچیکه

خدایاشکرت بخاطردوتانعمتی که بهم دادی :

وای کی بشه تموم شه این هفتهاهم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

برازایمان ازتواستفاده میشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اتفاقاخیلی خوبه قدرشوبدون تموم میشه

خدایاشکرت بخاطردوتانعمتی که بهم دادی :

نه دیگ خسته شدم زودتربیاد

 پاسخ دادن