اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانما لکه بینی دارم چیکارکنم 7هفته هستم

جوجه حــنــایـی مـامـان :

سونو رفتی برا تشکیل قلب؟

جوجه حــنــایـی مـامـان :

شیاف پروژسترون از داروخونه بگیر استفاده کن

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

چ رنگیه لک ات؟؟؟؟من تجربه دارم بیاکمکت کنم؟

مهدیه :

قرمز رنگه

مهدیه :

سونو نرفتم هنوز

مهدیه :

شیاف برام ضرری نداره

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

خوب نترس استرس هم نگیر اصلا میتونی برودکترگلم

مهدیه :

اخ قبلا هم اینطوری بودم سقط کردم خیلی میترسم خانما توراخدا راهنماییم کنید ممنون میشم

مهدیه :

خوب بودم تا الان که یکدفعه اینجوری شدم درد پریود دارم سینه هام سفت شده

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

من داشتم اوایل نزدیکی داشتنی اما چون دکترگفت نزدیکی نکن دیگه نداشتم تا دیروز صب ک رنگ قهوه ای بود رفتم بیمارستان گفت عادیه قهوه ای روشن فقط شیاف بردار استراحت کن خداروشکر دیگه ندیدم ازدیروز تو استراحتم

مهدیه :

الان منم شیاف بزنم خوب میشم

مهدیه :

اخ من سرکار میرم نمیتونم استراحت بکنم

معصومه و پسرش23w :

عزیزم سرخود هیچی استفاده نکن برو دکتر اون تشخیص بده شیاف میخوای یا امپول چون یه نفر تو مطب دکتر من دیدم سرخود شیاف استفادده کرده بود دکتر خیلی دعواش میکرد

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

من چون خودم لک بینی داشتم تامرز مرگ پیش رفتم ازترس دوست ندارم کسی ام اذیت بشه ولی میگم اول بری دکتر خودش بهت تجویزکنه بهتره

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

اره سرخود اصلااااااا استفاده نکن فقط دکترت بگه

معصومه و پسرش23w :

چون شما قبلا سقط داشتی باید تحت نظر باشی

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

اوووووف سرکارنرودیگه لک داری فقط استراحت بایدکنی

مهدیه :

اهان...صبح دکتر بودم خوب بودم الان یهویی اینجوری شدم

معصومه و پسرش23w :

خوب اشکال نداره که دوباره برو.

مهدیه :

وااای خیلی میترسم درد پریودم دارم اخ

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

الان نیست دوباره بری؟؟؟

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

نترس ترس خودش سمه برات استرسم نگیر بازم برودکتر

مهدیه :

نه دکتر نیست الان برم عزیزم

مهدیه :

مرسی عزیزان ممنون ازتون

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

جایی دسترس ات نیست؟؟میری پیش متخصص؟؟؟؟

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

چون رنگه لک ات قرمزه زودتربری بهتره گلم

مهدیه :

الان سرکارم نمیتونم برم دوباره

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

وای توروخدا مرخصی بگیری بروخونه برودکتر برواستراحت کن لک بینی خوب نیستا سابقه ی سقط هم داشتی

معصومه و پسرش23w :

ول کن مال دنیارو مرخصی بگیر یکی دوهفته به خودت برس دکتر تا بچه جاش سفت بشه

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

اره بابا من دیگه بیخیال خودمم شدم فقط میگم بچه مهمه بقیه چیزاروبیخیال

مهدیه :

وااای مردم از کمر درد

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

پاشو برودکتر شوخی نگیر رنگ لک تم قرمزه خوب نیست

سمیرا???? :

عزیزم بزودکتد

 پاسخ دادن