اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام.بچه ها دو روزه بچه قشنگ اومده پایین خودم میفهمم سر دلم خالی شده ولی احساس میکنم خودشو مچاله کرده جلوی شکمم.چرا اینجوری شده کسی میدونه؟؟؟؟؟؟

هلینا :

یکم بگردتاحرکت کنه

هلینا :

به زایمان نزدیک بشع شکم سفت میشه یعنی بچه خودشوجمع میکنه

پسرام ینی نفسام★ :

ازوقتی رفتم معاینه شدم اینجوری شده.پیاده روی دارم ولی همونجوریه.تکون میخوره

پسرام ینی نفسام★ :

خیلی نگران بودم چون معاینه رفتم فرستادم نوار قلب و سونو و چندبارم صدای قلبشو گوش دادن .میترسیدم ازاونا باشه

 پاسخ دادن