اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچهاواسه شروع دردزایمان چکارکنم نمیخوام بستریم کنن

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

گلاب بخور گل گاو زبون دم کن

زندگیم(s:o:m)نرگس :

نزدیکی داشته باش برقص پیاده روی کن

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

ازصیح چن باربشین پاشورفتم قررررکمررفتم دوش گرم وتخم شویدبا نبات دم کردم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

حموم برو تن تن زیر دوش آب گرم

زندگیم(s:o:m)نرگس :

من نزدیکی داشتم کیسه ابم سوارخ شد دوساعت بعدش بچه م دنیا امد

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

کیاخاکشیرخوردن

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

من چیکار کنم که بزام

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

توکه اولشی

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

من چکازکنم

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

سپیده بچه چندمته

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

تو همونی نیستی که بامن پیام میدی تو تل

سارامامان3گل پسر.. ویکی توراهی11w :

گل گاوزبون باگلاب بخور. تحرک داشته باش تخم شویدهم بخور عالیه بشرطی بعدش پیاده روی, وبشین پاشوداشته باشی

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

هی فایزه چراهستن

م

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

بچهاایناکه میگین ضررنداره

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

خوبم فدات توچطوری

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

منم خوبم

(فائزه )و نی نی نازش. خدایا فقط سالم باشه :

نه بابا چرا ضررداشته باشه نینیت زود میاددیگه

مامان ایلیا و اتیلا جونی :

میگن هیچی نخور بچه مدفوع میکنه واستا تودش بیاد خو

 پاسخ دادن