اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان شما چیزی درمو رد پیاز درمانی شنیدین

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

ازه عزیزم خیلی خوبه برای همه چی خوب همه خام پهم پختش

فاطمه :

شما امتحان کردین تو کلوپ پیاز درمانی خیلی خانما با این روش حامله شدن

فاطمه :

من میخوام حامله شم اما فولیکولم ضعیفه

FaTiMaH :

پیاز درمانی برا چی خوبه؟

فاطمه :

پیاز درمانی هم برا عفونت خوبه هم کیست وتقویت فولیکول

فاطمه :

پریود رو هم منظم میکنه

FaTiMaH :

چطوری باید انجامش داد

فاطمه :

پیازنارجی صبح یکی پوست نازک روش رو درمیاری چهار قسمت میکنی دولیوان اب میریزی تو قوری پباز میندازی داخلش بعد که اندازه یک لیوان شد ولرم میخوری شب هم همینطور از روز اول پریودی تا پانزده روز

FaTiMaH :

واااای حالمون بدمیشه

 پاسخ دادن