اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه‌ها اونایی که سزارین کردین بعد چند وقت نزدیکی داشتین؟۱۶روزه زایمان کردم شوهرم دیگه تحمل نداره

دنیا ےبی وفا :

من بهد ۴۰روز

?ـمامانِ آندیا? ?❤30 دی دخملم به دنیا اومد ❤? :

من که طبیعی بودم دکترم گفت تا چهل روز نزدیکی نکن

دنیا ےبی وفا :

چون خونریزی داشتم

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

من بعد ۲۰روز طبیعی بودم

مامان مریم بانو :

من سی روز سز بودم چون خونریزی داشتم وگرنه زیاد نمیخواد معطلش کنی اگه خونریزی نداری شوهرتو اذیت نکن بده بره بابا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

منم۱۹روزگی طبیعی ام بودم

پری و پسراش?پارسا?صدرا? :

من روز 17به خودم بودم نمیدادم ولی شوهره انقدر چش غره رفتو و کنایه زد گفتم بکن این بی صاحابو اروم بگیر

 پاسخ دادن