اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام مامانا اتاق زایمانو واسم تفسیرمیکنین؟اینکه اولین بارکه رفتین واسه عمل واتاق رو دیدین چه حسی داشتین؟منم میخوام تصورکنم

ناهید :

منکه فقط به اینکه قراره نی نیمو ببینم فکر میکردم اصلا نه استرس داشتم نه چیزی از کمر بی حس شدم

ناهید :

شب ساعت 8به خونریزی افتادم اول با گریه زنگ زدم به شوهرم وقتی اومد کارامو کردم و رفتم بیمارستان اونجا معاینم کردن و با دکترم تماس گرفتن تا لباسامو عوض کردم و سرم بهم زدن دکترمم هم اومد بعد چون فهمیدن چیز خوردم گفتن بابد از کمر بی حس بشی بعد دکتر بیهوشی اومد گفت یه بسم الله بگو بعد امپولا رد دو دقیقه بعدش با چیزی فرو کرد ببینه بی حس شدم یا نه بهد به پارچه کشیدن جلوم و صدا دستگاه ساکشن اومد تا نینی به دنیا اومد شده بود ساعت 11 و اینا بعد تا دیدمش بیهوش شدم و چشم باز کردم دیدم ریکاوری هستم و ازم میپسرن خانم اسمت چیه براچی اومدی اینجا و بعد بردنم بخش و نی نیمو گرفتم

ناهید :

فقط یکم درد داشتم همین که با شیاف رفع شد ولی خیلییییییییییییییی خوب بود

🌿لیـــلا🌼 💎خُدایا امسال عیدیت به همه برآورده کردن آرزوهاشون باشه⏳ آمین🙏 :

راسته که موقع سزارین که بیحس میشی آدمو خواب میگیره؟

 پاسخ دادن