اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

مامانا من سمت چپ رحمم یه دردی داره از صبح مث گرفتگی یا تیر کشیدن بچمم از ساعت ۱۱ ک بیدار شدم تکونشو حس نکردم نگرانممم خدای نکرده اگه بند ناف بپیچه علائمش چیه توروخدا دعا کنین تکونشو حس کنم خیلی نگرانم

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

یه چیز شیرین بخور به پهلو دراز بکش تکوناشو حس میکنی

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

الان خوردم پهلوام خدا کنه تکون بخوره

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

اخه دیروزم کم بود حرکتش

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

وای چقد دوران پر استرسیه حاملگی

عشقم پسرم :

الکی به خودت استرس نده

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

الان که بیست هفته هستین حرکتاش آرومه باید خیلی دقت کنی دستتم بزار روی شکمت تا بهتر حس کنی

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

اگه بخوام صدا قلبشو چک کنم کجا باید برم پیش دکترم یا بیمارستان ؟ بیمارستانم نمیدونم کدوم بخش باید برم ب کی بگم شوهرمم سرکاره

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

دلارام من از ۱۶ هفته واضح حسش میکردم جوری نیس ک حتما دس بزارم تکون بخوره قشنگ حس میکنم

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

بری بیمارستان بگی مشکلتو خودشون مستقیم میفرستنت سمت زایشگاه چک میکنن عزیزم

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

چه جالب ولی من از هجده هفته اولین حرکتشو حس کردم اونم خیلی ضعیف مثل بال زدن پروانه

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

جفتت چیه

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

ولی شایدم کوچولوت خوابه عزیزم

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

مال منم خلفیه جفتمم مارژیناله پایینه

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

نگران نباش چون منم دقیقا یادمه یوقتایی که تازه حسش میکردم چندساعتی تکون نمیخورد

از هفته ی بیست و هفت هشت به بعد تکوناش مهمه

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

خدا کنه زود بیدار شه سرفه الکی هم میکنم بیدار نشد تاحالا مامانشو دق میده تا بیرون بیاد :-))

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

باشه دلارام جون

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

منم اینجور وقتا که نگران میشم اینقد باهاش صحبت میکنم میگم بزن منو مامانی تا یهو یه لگد میزنه

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

منم اینجور وقتا که نگران میشم اینقد باهاش صحبت میکنم میگم بزن منو مامانی تا یهو یه لگد میزنه

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

قربونت مریم جون انشالله زود بیدارشه مامانشو از نگرانی دراره

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

مرسی عزیزم

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

وای الهی مامان فداش شه الان عطسم گرفت دوتا تکون خورد

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

خدایا شکرت مردم از نگرانی

 پاسخ دادن