اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها راسته که موقع عمل سزارین آدمو خواب میگیره؟اگه بخوابی چی میشه؟

الهه؛مامان پرستار و پسرش آیهان :

آره منم خیلی خواب آلود بودم

ولی چون میخاستم صدای بچمو بشنوم خودمو به زور بیدار نگهداشتم

هیلا97?33W خدایا هیلامو سالم بهم بدی :

اگه آدم بخوابه چی میشه؟

هیلا97?33W خدایا هیلامو سالم بهم بدی :

اگه آدم بخوابه چی میشه؟

مامان مریم بانو :

اگه بخوابی هیچی نمیشه خواب میری

چمدساعتم درد نمیفهمی و تخت میخوابی مگه قراره چی بشه

هیلا97?33W خدایا هیلامو سالم بهم بدی :

اخه میگن بخاطر افت فشار آدمو خواب میگیره نباید خوابید...خیلی میترسم

 پاسخ دادن